top of page

Оферта

Фізична особа-підприємець Ланської Максим Артурович (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевказаних умовах:

 

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Послуги — набір послуг, які надає Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

 

1.2. Оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

 

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://orion-nebula.space, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору.

 

1.5. Користувач — фізична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, та зареєструвавшись у Telegram боті @OrionNebulaBot.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

 

1.7. Orion Nebula - розрахована на багато користувачів чат-гра в месенджері Telegram.

 

1.8. Пристрій означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , та ін), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

 

1.9. Внутрішньоігрова валюта - віртуальна валюта в Orion Nebula під назвою "наніти".

1.10. Правила — внутрішньоігрові правила, прописані за посиланням.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

 

2.1 Виконавець зобов'язується надавати доступ до сервісу Orion Nebula у разі непорушення правил користувача.

2.2 Користувач має право на добровільній основі пожертвувати виконавцю будь-яку суму та натомість отримати внутрішньоігрову валюту.

 

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

 

3.1. Сервісні послуги надаються як доступ до сервісу Orion Nebula в месенджері Telegram.

3.2. Акцептом цього Договору визнається реєстрація у сервісі Orion Nebula, що означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.3. З моменту реєстрації у сервісі Orion Nebula, справжня оферта вважається акцептованою, а договір укладеним.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

 

4.1. Виконавець має право:

 

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

 

4.1.2. Надавати доступ до сервісу Orion Nebula користувачу.

4.1.3. Закривати доступ до сервісу під час технічних робіт, пов'язаних з оновленнями або усуненнями помилок у програмному коді.

4.1.4. Закрити доступ до сервісу Orion Nebula у разі порушення правил.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати доступ до сервісу Orion Nebula.

5.1.2. Пожертвувати гроші Виконавцю на розвиток сервісу Orion Nebula.

5.2. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.2.1. Дотримуватися правил сервісу Orion Nebula.

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Вартість послуг сервісу Orion Nebula вказана у чат-грі за посиланням /donations.

6.2. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом оплати інвойсу, посилання на який надає сервіс Orion Nebula.

6.3 Зарахування ігрової валюти відбувається на обліковий запис протягом доби після оплати, однак у середньому не більше 10 хвилин.

6.4. Придбанням нанітів є добровільні пожертвування на користь сервісу Orion Nebula, спрямовані на покриття витрат проекту на різні потреби: оплата хостингу, серверів, доменних імен, рекламних послуг і так далі. Пожертвування не підлягають поверненню за жодних обставин.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано витрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. За жодних обставин сума сукупної відповідальності

за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: одного долара США (1 дол. США).

7.3. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.7. У разі порушення Користувачем правил, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачу доступ до сервісу Orion Nebula.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

8.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

 

8.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

bottom of page